XML Schémata

  1. Nahrajte si ukázkové dokumenty a schémata

    Schéma faktura.xsd obsahuje ukázku schématu, které nepoužívá jmenné prostory. faktura-ns.xsd je schéma, které definuje cílový jmenný prostor. Odpovídající instance dokumentů XML jsou faktura.xml a faktura-ns.xml.

  2. Zkuste si ukázkový dokument faktura.xml zvalidovat pomocí funkce v editoru oXygen.

  3. Zkuste v dokumentu napáchat chyby a podívejte se, jak se projeví při validaci.

  4. Prohlédněte si specifikace XML schémat, slidy z přednášky a tutoriál a zkuste si měnit různé věci v hotovém schématu a dokumentu

Domácí úkol

Vytvoření schématu

  • Pro dokument objednavka.xml, který byl mezi ukázkovými dokumenty, vytvořte XML schéma. Snažte se co nejlépe postihnout přípustnou strukturu a povolené hodnoty v dokumentu.

  • Schéma vytvořte buď ručně, nebo použijte vizuální návrhář v editoru XML.

  • Připojte schéma k dokumentu tak, aby dokument šel zvalidovat (více informací).