XSLT I.

Základy XSLT

  • Samostatně si vyzkoušejte zpracování XML dokumentu pomocí stylu, jak je popsáno v materiálech.

  • Veškeré ukázky z materiálů jsou k dispozici ve zdrojové podobě.

  • Vyzkoušejte si, jak zpracování stylu v prohlížeči, tak spuštění transformace z příkazové řádky a přímo z prostředí editoru oXygen

Úkol na cvičeni 1

Úkol na cvičeni 2

  • Stávající styl shakespeare.xsl rozšiřte o klikatelný obsah dějství.

  • Jako data pro testování můžete použít texty her v adresáři shakespeare.

Domácí úkol

Zpracování komplexního dokumentu

Styl pro převod Shakespearových divadelních her do HTML dále rozšiřte o následující funkce:

  • automaticky vygenerovaný seznam dějství a scén na začátku HTML verze;

  • seznam rozšiřte tak, aby jeho položky fungovaly jako odkazy na příslušné místo hry (můžete k tomu využít funkci generate-id);

  • stylu lze předat parametr se jménem postavy; všechny texty určené pro tuto postavu (jméno postavy je uvedeno v elementu SPEAKER) budou zobrazeny odlišnou barvou;

  • jednotlivá dějství se vygenerují do samostatných HTML souborů (využijte k tomu instrukci xsl:result-document z XSLT 2.0, mezi soubory se automaticky vygenerují odkazy.

Další informace o XPath a XSLT