XSLT II.

Úkol na cvičení 1

 • Rozšiřte transformaci tak, aby na vstupu bylo možné zadat více postav pro zvýraznění.

Úkol na cvičení 2

 • Rozšiřte transformaci tak, aby na vstupu bylo možné zadat více postav pro zvýraznění a u každé zvolit barvu zvýraznění.

Domácí úkol

Minireferát

Zvolte si libovolné téma ze seznamu nebo navrhněte obdobné vlastní, zpracujte na základě publikace Michael Kay, XSLT 2.0 and XPath 2.0 a připravte si 5minutovou prezentaci s praktickou ukázkou na další cvičení.

 1. Uživatelsky definované funkce

 2. nové instrukce pro práci s textem: xsl:analyze-string, xsl:(non)matchin-substring

 3. xsl:next-match

 4. instrukce xsl:number s atributem select

 5. xsl:perform-sort

 6. xsl:key a srovnání s ID definovanýmim v XML

 7. Whitespace handling

 8. Využití typů (xsl:variable ... as=)

 9. Využití validace vstupního dokumentu při transformaci

 10. Význam validace výstupního dokumentu

 11. Validace dočasného dokumentu

 12. Validace individuálních elementů a atributů

Na téma se přihlašte nejlépe ještě během cvičení, případně emailem kontaktujte vašeho cvičícího.