API pro práci s XML

API pro práci s XML

Nastavení prostředí

 • Stáhněte si ukázkové programy a data a někam je uložte.

 • Spusťte si příkazový řádek a přepněte se na něm do adresáře s ukázkami.

SAX

 • V souborech Pocitadlo.java a PocitadloHandler.java je ukázka programu používajícího SAX. Prohlédněte si zdrojový kód.

 • Program si zkompilujte:

  javac Pocitadlo.java

 • Zkuste program spustit na nějakém testovacím souboru:

  java Pocitadlo x1.xml PARA

 • Zkuste program spustit na dokumentu s chybou:

  java Pocitadlo clanek-chyba.xml para

 • Zkuste program spustit na dokument, který nevyhovuje DTD:

  java Pocitadlo clanek-dtd-chyba.xml para

  Žádná chyba není ohlášena. Změnit to lze přepnutím parseru do validujícího režimu:

  1. V souboru Pocitadlo.java změňte řádek

   spf.setValidating(false);

   na

   spf.setValidating(true);

  2. Program znovu překompilujte pomocí javac

  3. Zkuste nyní zpracovat dokument, který nevyhovuje DTD. (Program by měl ohlásit chybu.)

DOM

 • V souboru DOMPocitadlo.java a je ukázka programu používajícího DOM. Prohlédněte si zdrojový kód. Je vidět, že DOM parser sám interně používá SAX parser.

 • Program si zkompilujte:

  javac DOMPocitadlo.java

 • Zkuste program spustit na nějakém testovacím souboru:

  java DOMPocitadlo x1.xml PARA

 • Porovnejte rychlost počítadla elementů napsaného pomocí SAX a DOM.

 • Porovnejte paměťovou náročnost. Spusťte si Správce úloh a přepněte se na přehled procesů. Postupně spusťte SAX a DOM verzi počítadla a pozorujte, jaké paměťové nároky má proces java.exe.

 • V souboru DOMFaktura.java je program, který umí sečíst fakturu. Prohlédněte si jej, zkompilujte jej a spusťte.

Závěrečné cvičení

 • Vytvořte program, který bude využívat rozhraní SAX nebo DOM a vypíše ze souboru clanek.xml název článku a jeho autora.