Parsery XML

  • mnoho aplikací potřebuje číst (generovat) dokumenty XML

  • dokumenty XML lze z aplikace číst jako Unicode text with angle brackets

    • pracné a nepohodlné

    • pomalé na implementaci

  • aplikaci většinou nezajímá XML jako text, ale infoset odpovídající dokumentu

  • parser je komponenta (knihovna), která umí přes rozhraní nabízet infoset dokumentu aplikaci

  • jednotlivé parsery se liší podporovanými rozhraními a dalšími charakteristikami