Rozhraní pro přístup k dokumentu XML

 • sekvenční (proudové)

  • velmi rychlé a paměťově nenáročné

  • dokument musíme zpracovat během jednoho průchodu

  • standardní rozhraní – SAX (push-parser), StAX (pull-parser), XMLReader (pull-parser), …

 • stromová reprezentace:

  • celý dokument je zpřístupněn jako hierarchie objektů

  • dokument můžeme opakovaně a nelineárně procházet

  • velká paměťová náročnost, pomalejší než sekvenční parsery

  • pro chybný dokument se stromová reprezentace nevytvoří

  • standardní rozhraní – DOM

  • novější, specializovaná rozhraní – JDOM, DOM4J, XOM, XDocument, …

  • generátory tříd (data-binding)