DOM

  • DOM = Document Object Model

  • standard W3C

  • verze: DOM1, DOM2, DOM3, DOM4

  • před zpracováním je celý dokument načten do paměti

  • jednotlivé uzly stromu jsou reprezentovány objekty

  • rozhraní objektů (použitelné metody) je dáno specifikací DOM