Nejběžnější metody DOM

 • informace o uzlu:

  getNodeName()
  getNodeValue()
  getNodeType()
 • pohyb po stromu dokumentu:

  getChildNodes()
  getParentNode()
  getFirstChild()
  getLastChild()
  getPreviousSibling()
  getNextSibling()
  hasChildNodes()
 • vytváření nových uzlů v paměti:

  createElement()
  createElementNS()
  createDocumentFragment()
  createTextNode()
  createComment()
  createCDATASection()
  createProcessingInstruction()
  createAttribute()
  createAttributeNS()
  createEntityReference()
 • modifikace stromu:

  insertBefore()
  replaceChild()
  removeChild()
  appendChild()
 • pomocí těchto metod lze udělat cokoliv, ale někdy je to opravdu hodně pracné