Další směr vývoje DOM

 • DOM1

  • DOM HTML – práce s HTML stránkou

  • DOM Core – práce s obecným dokumentem XML

 • DOM2

  • DOM Events – obsluha událostí

  • DOM Style – manipulace s připojenými kaskádovými styly

  • DOM Traversal and Range – průchod dokumentem (iterátory) a práce s bloky dokumentu

  • Core, HTML – dále rozšířeny

 • DOM3

  • DOM Load and Save – rozhraní pro čtení/ukládání do souboru

  • DOM Validation – validace dokumentu, práce se schématem, zjištění elementů přípustných v daném místě apod.

  • DOM XPath – vyhodnocování XPath výrazů nad DOM stromem

 • DOM4 – konsolidace rozhraní a reflektování skutečného stavu implementace v prohlížečích