Rozšíření a varianty DOM

 • DOM 1/2 je na mnoho úloh dost neohrabaný

  • některé problémy jsou postupně odstraňovány (DOM3, DOM3 XPath)

 • rozšíření DOM o užitečné metody

  • např. knihovny MSXML a System.Xml umožňují pomocí vlastnosti Text zjistit textový obsah libovolného uzlu (včetně poduzlů)

  • tato možnost byla přidána až do DOM3 jako metoda getTextContent()

 • knihovny optimalizované pro určitý jazyk nebo způsob použití

  • JDOM, DOM4J, XOM

  • snazší navigace po dokumentu, snadné zjištění obsahu elementu

 • novější knihovny umožňují proti DOM stromu pokládat XPath dotaz

  lze použít i přímo v prohlížeči

  var result = document.evaluate("//a", document, null, XPathResult.ANY_TYPE, null);
  
  while (node = result.iterateNext()) { alert(node.getAttribute("href")); }