Úvod

  • z XML Schématu se vytvoří jednoúčelový parser

  • pro každý element se vytvoří samostatná třída

  • parser při načtení dokumentu vytvoří v paměti strukturu objektů

  • psaní kódu pro čtení a manipulaci s XML dokumentem je velmi jednoduché

  • někdy se nazývá i data-binding

  • lze použít pouze v případě, že schéma je pevně dané a dopředu známé (což většinou je)