Ukázka rozhraní vygenerované třídy

 • čím generovat

  • Castor, JAXB – Java

  • xsd – .NET

public class faktura {
  public subjektInfoTyp odberatel;
  public subjektInfoTyp dodavatel;
  public polozka[] polozka;
  public string cislo;
  public System.DateTime vystaveni;
  public System.DateTime splatnost;
  public string vystavil;
}

public class subjektInfoTyp {
  public string nazev;
  public string adresa;
  public string ico;
  public string dic;
}

public class polozka {
  public string popis;
  public System.Decimal cena;
  public System.Decimal dph;
  public string ks;
}