Ukládání XML do souborů

  • výhody:

    • není potřeba žádné speciální vybavení

  • nevýhody:

    • s XML dokumentem lze manipulovat jen jako s celkem

    • dokumenty nelze rozumně indexovat a prohledávat