Nativní XML databáze

  • databáze specializované na ukládání XML dokumentů

  • místo tabulek se pracuje s kolekcemi XML dokumentů

  • dokumenty v kolekci mohou, ale nemusí odpovídat určitému schématu

  • lze manipulovat (výběr, změna, smazání, přidání) s libovolnou částí XML dokumentů

  • lze snadno indexovat a prohledávat

  • přístup k databázi – řádkové rozhraní, API, HTTP

  • příklady: eXist, MarkLogic, Tamino,Xhive, …