Ukládání XML do relačních databází

 • XML dokument se uloží jako CLOB/BLOB

  • snadná implementace

  • většina databází neumožňuje efektivní indexování a prohledávání BLOB položek

  • s XML dokumentem se musí pracovat jako s jedním celkem

 • XML dokument se rozloží do několika relačních tabulek

  • mnoho způsobů dekompozice XML na relační model

  • relační model špatně zachycuje hierarchickou strukturu XML

  • rozložení a složení XML dokumentu je pomalé

  • některé dotazy mohou být provedeny velmi rychle převedením na obyčejný SQL dotaz

 • mapování XML na objektově-relační model

  • datový model OODB se po drobných úpravách (zachování pořadí dětí) dá použít pro ukládání XML dat

  • s XML dokumentem lze pracovat po částech

  • indexování a vyhledávání může využit funkce OODB

 • nativní XML typ

  • zcela transparentní práce s XML

  • relační databáze zahrnuje funkčnosti nativních XML databází