Dotazování

 • navigace podle struktury dokumentu (struktury elementů)

 • přístupy známé z SQL aplikované na XML strukturovaná data:

  • manipulace s fragmenty XML

  • řazení výsledků

  • agregační operace, seskupování

  • spojování dat z několika XML dokumentů v jednom dotazu

 • dotazovací jazyky:

  • XPath – pouze pro jednoduché dotazy

  • XSLT – lze použít, ale příliš upovídaný

  • XQuery – speciální dotazovací jazyk navržený pro XML

  • rozšíření SQL o podporu XML dat