XPath

  • výsledkem je posloupnost složená z uzlů nebo primitivních typů

  • silné prostředky pro navigaci ve struktuře dokumentu

  • pomocí funkce doc lze v jednom dotazu použít více zdrojů XML dat, lze provádět i jednoduchá spojení

  • základní agregační funkce (count, avg, sum)

  • nelze vytvořit dokument se složitější strukturou

  • nelze vytvořit dokument s jinou strukturou než je v dotazovém dokumentu