XQuery

 • dotazovací jazyk speciálně navržený pro XML

 • spojuje možnosti SQL, XPath výrazů a jednoduchých transformací dat

 • XQuery = XPath 2.0 + FLWOR výrazy + výrazy konstruující nové elementy + uživatelsky definované funkce + několik dalších direktiv

 • struktura FLWOR výrazu

  • FOR – výběr posloupnosti uzlů k dalšímu zpracování

  • LET – přiřazení proměnných pro každý prvek posloupnosti

  • WHERE – filtrování uzlů v posloupnosti

  • ORDER BY – seřazení vybraných a odfiltrovaných uzlů

  • RETURN – specifikace výstupu pro každý vybraný a odfiltrovaný uzel

 • existuje velké množství implementací