Rozšíření SQL

 • většina high-end databází obsahuje nějakou podporu XML

 • proprietární rozšíření SQL

  SELECT firstname, lastname, employeeid FROM Employess 
  WHERE employeeid = 1 FOR XML RAW
  
  <row firstname="Nancy" lastname="Davolio" employeeid="1"/>
 • SQL/XML – rozšíření standardu SQL o mapování mezi SQL a XML typy a názvy identifikátorů, funkce pro generování XML z výsledku SQL dotazu, načítání/ukládání XML, …

  select xmlelement("emp",
           'Employee ' ,
           xmlelement( "name", e.ename),
           ' was hired on ',
           xmlelement("hiredate", e.hiredate)) as result
  from employess e;
  
  <emp>
   Employee <name>John</name> was hired 
   on <hiredate>2002-12-07</hiredate>
  </emp>
 • většina databází dnes nabízí integraci XPath a XQuery do SQL

  SELECT Resume.query('
    declare namespace RES="urn:x-test:cv";
    for $EMP in /RES:Resume/RES:Employment
    order by $EMP/RES:Emp.StartDate
    return
     <Employment>
     { $EMP/RES:Emp.StartDate }
     { $EMP/RES:Emp.EndDate }
     { $EMP/RES:Emp.OrgName }
     { $EMP/RES:Emp.JobTitle }
     </Employment>
  ') as Result
  FROM [HumanResources].[JobCandidate]
  WHERE JobCandidateID = 3