Budoucnost

(u některých implementací už i současnost)

  • konvergence SQL a XQuery

  • oba jazyky lze navzájem kombinovat a pracovat tak s heterogenními daty