Kaskádové styly (CSS)

  • používané již v kombinaci s HTML

  • jednoduchá syntaxe

  • omezené schopnosti

  • neumí dokument před zobrazením transformovat

  • vhodné zejména pro on-line prezentaci

  • pokročilejší vlastnosti CSS prohlížeče implementují až v poslední době

  • ve světě XML používají CSS vizuální editory XML