Selektory

  • vybírají z dokumentu elementy, pro které se použije deklarace

*

všechny elementy

para

elementy para

ol li

všichni potomci li elementu ol

ol > li

všechny děti li elementu ol

p:first-child

element p, pokud je to první dítě svého rodiče

nadpis + p

všechny p bezprostředně následující za nadpisem

p[align]

elementy p s atributem align

p[align="left"]

elementy p s atributem align nastaveným na hodnotu "left"

*[os~="Linux"]

všechny elementy, které v atributu os obsahují hodnotu Linux

kapitola#instalace

vybere kapitolu, u které je atribut typu ID nastaven na hodnotu "instalace"

:hover, :link, :active, :visited

nastavení vlastností odkazů

:before, :after

doplnění textu před nebo za element

:first-letter, :first-line

odlišné formátování pro první písmeno a řádek elementu