Odkazy v rámci jednoho dokumentu

  • každý element můžeme jednoznačně označit pomocí atributu typu ID

  • každý element může obsahovat atribut ukazující na jiné elementy (typ IDREF nebo IDREFS)

  • nově se začíná prosazovat atribut xml:id, který nevyžaduje deklaraci typu ve schématu

  • hojně se používá v DTD pro tvorbu rozsáhlých dokumentů, které tvoří ucelené celky (např. DocBook pro knihu v jednom XML dokumentu)

Příklad 1. Ukázka odkazů pomocí ID/IDREF

<chapter id="uvod">
<title>Úvod</title>
…
</chapter>

… <xref linkend="uvod"/> …

Příklad 2. Totéž s xml:id

<chapter xml:id="uvod">
<title>Úvod</title>
…
</chapter>

… <xref linkend="uvod"/> …