XLink

XML Linking Language

 • mezi dokumenty se musí využít speciální jazyk XLink

  • zpětná kompatibilita s HTML odkazy

  • odkazy mezi více zdroji

  • doplnění odkazů o metadata

  • odkazy lze uložit mimo odkazované dokumenty

 • odkaz = explicitní vyjádření vztahu mezi nějakými zdroji

 • zdroj = jakýkoliv objekt adresovatelný pomocí URI (soubor, obrázek, výsledek dotazu apod.)

 • XPointer – přesné určení místa ve zdroji, případně výběr jeho části

 • několik druhů odkazů – rozlišují se pomocí hodnoty atributu type

 • odkazy se vytvářejí pomocí elementů a atributů patřících do jmenného prostoru http://www.w3.org/1999/xlink