XLink

Metainformace o odkazu

  • show – způsob zobrazení (embed, new, replace, other, none)

  • actuate – okamžik aktivace odkazu (onLoad, onRequest, other, none)

  • title – název/popis odkazu

  • role – sémantická role odkazu, identifikuje se pomocí URI adresy