XLink

Oblouky (arcs)

 • u rozšířených odkazů není definováno, v jakém směru je lze procházet

 • pomocí oblouků to můžeme snadno definovat

 • každý zdroj má přiřazené návěstí (nemusí být unikátní), oblouky pak popisují směr přechodu pomocí jmen návěstí

<extendedlink xlink:type="extended">
 <loc xlink:type="locator" xlink:href="..." 
    xlink:label="parent" xlink:title="p1" />
 <loc xlink:type="locator" xlink:href="..." 
    xlink:label="parent" xlink:title="p2" />
 <loc xlink:type="locator" xlink:href="..." 
    xlink:label="child" xlink:title="c1" />
 <loc xlink:type="locator" xlink:href="..." 
    xlink:label="child" xlink:title="c2" />
 <loc xlink:type="locator" xlink:href="..." 
    xlink:label="child" xlink:title="c3" />
 <go xlink:type="arc" 
    xlink:from="parent" xlink:to="child" />
</extendedlink>
 • atribut arcrole – sémantická role oblouku, identifikuje se pomocí URI adresy (podobně jako role u jednoduchých odkazů)