XPointer

XML Pointer Language

 • rozšíření XLinku o možnost tvorby odkazů na části dokumentu

 • přidává se na konec URL za #

  http://www.nekde.cz/zdroj.xml#xpointer(...)
 • existuje několik schémat použitelných s XPointerem – xmlns, element, xpointer

 • XPointer výrazy používají rozšířený jazyk XPath

 • zachování zpětné kompatibility s HTML odkazy:

  http://www.nekde.cz/zdroj.xml#kap3
  http://www.nekde.cz/zdroj.xml#xpointer(id('kap3'))
 • můžeme uvést několik XPointer výrazů, které se vyhodnocují, dokud některý něco nevrátí:

  element(kap3)xpointer(id('kap3'))xpointer(//*[@id='kap3'])
 • ve schématu element se nepoužívají XParh výrazy, ale pořadová čísla dítěte, která mohou případně začínat ID elementu:

  element(/1/2/5)
 • do XPath jsou přidány dva nové typy – rozsah (range) a místo (point) v dokumentu

 • několik nových funkcí:

  • id('kap1')/range-to(id('kap2')) – vytvoří rozsah pokrývající vše od začátku elementu s ID kap1 do konce elementu s ID kap2

  • string-range(//title, "Karel IV.") – vybere všechny texty Karel IV. uvnitř elementů title

  • covering-range(), range-inside() – funkce ze seznamu uzlů vytvoří rozsah

  • start-point(), end-point() – zjistí první a poslední místo v daném seznamu uzlů