XML Infoset

  • abstraktní datový model pro XML dokumenty

  • ke každému XML dokumentu existuje reprezentace v podobě infosetu (stromová reprezentace)

  • je využíván v dalších standardech

  • PSVI = Post Schema Validation Infoset

    • otypovaný infoset dokument

    • využívá se např. v dotazovacích jazycích (XQuery), které potřebují znát typy dat v jednotlivých elementech a atributech