Kanonické XML

 • z obsahového hlediska stejný XML dokument může být uložen v souboru několika různými způsoby (nepodstatné mezery, různé konce řádků apod.)

 • mnoho aplikací potřebuje XML dokumenty porovnávat (např. digitální podpisy)

 • kanonické XML definuje algoritmus pro normalizaci XML dokumentů

 • dva dokumenty se považují za identické, pokud je identická jejich kanonizovaná podoba

Příklad 7. Zdrojový dokument XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<a x="&#65;"  mno="pq
 r">
 <b 
  >ahoj</b>
</a>

Příklad 8. Výsledek kanonizace

<a mno="pq  r" x="A">
 <b>ahoj</b>
</a>