Metoda slepého Benátčana

 • pro všechny elementy se definují typy

 • elementy jsou definovány lokálně pomocí těchto typů

 • spojuje výhody předchozích dvou přístupů

 • nejupovídanější a nejpracnější

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

 <xs:simpleType name="jmenoType">
  <xs:restriction base="xs:string">
   <xs:minLength value="1"/>
   <xs:maxLength value="15"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
 
 <xs:simpleType name="prijmeniType">
  <xs:restriction base="xs:string">
   <xs:minLength value="1"/>
   <xs:maxLength value="20"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
 
 <xs:simpleType name="uliceType">
  <xs:restriction base="xs:string"/>
 </xs:simpleType>
 
 <xs:simpleType name="městoType">
  <xs:restriction base="xs:string"/>
 </xs:simpleType>
 
 <xs:simpleType name="psčType">
  <xs:restriction base="xs:token">
   <xs:pattern value="[0-9]{3} [0-9]{2}"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
 
 <xs:simpleType name="platType">
  <xs:restriction base="xs:decimal">
   <xs:minInclusive value="0"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
 
 <xs:complexType name="adresaType">
  <xs:sequence>
   <xs:element name="ulice" type="uliceType"/>
   <xs:element name="město" type="městoType"/>
   <xs:element name="psč" type="psčType"/>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
 
 <xs:complexType name="zamestnanecType">
  <xs:sequence>
   <xs:element name="jmeno" type="jmenoType"/>
   <xs:element name="prijmeni" type="prijmeniType"/>
   <xs:element name="adresa" type="adresaType"></xs:element>
   <xs:element name="plat" type="platType"/>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
 
 <xs:element name="zamestnanec" type="zamestnanecType"/>
 
</xs:schema>