Zajištění jedinečnosti hodnot

  • nad libovolnou množinou elementů a atributů lze definovat unikátní klíč

  • v jednom dokumentu XML můžeme mít několik klíčů

  • definice klíče pomocí XPath výrazů

  • typy klíčů

    • xs:unique – zajistí unikátnost hodnot, ale hodnoty mohou chybět

    • xs:key – zajistí unikátnost hodnot, hodnoty musí být vždy uvedeny

    • xs:keyref – cizí klíč