Referenční integrita

 • definuje se jako cizí klíč, který musí ukazovat na nějaký existující klíč

 • cizí klíč musí být definován na stejné nebo vyšší úrovni než klíč

Příklad 13. Šéf každého zaměstnance existuje

<xs:element name="zamestnanci">
 <xs:complexType>
  <xs:sequence>
   <xs:element ref="zamestnanec" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>

 <xs:key name="osobni_cislo">
  <xs:selector xpath="zamestnanec"/>
  <xs:field xpath="@oc"/>
 </xs:key>

 <xs:keyref name="sef_je_existujici_oc" refer="osobni_cislo">
  <xs:selector xpath="zamestnanec"/>
  <xs:field xpath="sef"/>
 </xs:keyref>

</xs:element>

 • xs:keyref může ukazovat i na xs:unique