Kombinování schémat

  • každý schémový jazyk má trošku jiné vyjadřovací schopnosti

  • pro důkladnou validaci je potřeba několik schémat zkombinovat

  • nejčastější kombinace

    • Relax NG + Schematron

    • W3C XML Schema + Schematron

  • validace komponovaných dokumentů