RELAX NG + Schematron

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<element xmlns="http://relaxng.org/ns/structure/1.0"
     datatypeLibrary="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-datatypes"
     xmlns:sch="http://www.ascc.net/xml/schematron"
     name="zamestnanci">
 <sch:pattern name="Máme dost na vyplacení platů">
  <sch:rule context="zamestnanci">
   <sch:report test="sum(zamestnanec/plat) &gt; 50000">Součet platů nemůže být větší než 50.000,-.
    Současný součet je <sch:value-of select="sum(zamestnanec/plat)"/></sch:report>
  </sch:rule>
 </sch:pattern>
 <oneOrMore>
  <element name="zamestnanec">
   <attribute name="id">
    <data type="int"/>
   </attribute>
   <element name="jmeno">
    <data type="string"/>
   </element>
   <element name="prijmeni">
    <data type="string"/>
   </element>
   <oneOrMore>
    <element name="email">
     <data type="string"/>
    </element>
   </oneOrMore>
   <optional>
    <element name="plat">
     <data type="decimal"/>
    </element>
   </optional>
   <element name="narozen">
    <data type="date"/>
   </element>
   <sch:pattern name="Duplicita osobních čísel">
    <sch:rule context="zamestnanec">
     <sch:report test="count(../zamestnanec[@id = current()/@id]) &gt; 1">Duplicitiní osobní číslo
      <sch:value-of select="@id"/> u elementu <sch:name/>.</sch:report>
    </sch:rule>
   </sch:pattern>
  </element>
 </oneOrMore>
</element>