WXS + Schematron

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
      xmlns:sch="http://www.ascc.net/xml/schematron">

 <xs:element name="zamestnanci">
  <xs:annotation>
   <xs:appinfo>
    <sch:pattern name="Máme dost na vyplacení platů">
     <sch:rule context="zamestnanci">
      <sch:report test="sum(zamestnanec/plat) &gt; 50000">Součet platů nemůže být větší než 50.000,-.
       Současný součet je <sch:value-of select="sum(zamestnanec/plat)"/></sch:report>
     </sch:rule>
    </sch:pattern>
   </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
   <xs:sequence>
    <xs:element name="zamestnanec" 
          maxOccurs="unbounded">
     <xs:complexType>
      <xs:sequence>
       <xs:element name="jmeno" type="xs:string"/>
       <xs:element name="prijmeni" type="xs:string"/>
       <xs:element name="email" type="xs:string"
             maxOccurs="unbounded"/>
       <xs:element name="plat" type="xs:decimal"
             minOccurs="0"/>
       <xs:element name="narozen" type="xs:date"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="id" type="xs:int" 
             use="required"/>
     </xs:complexType>
    </xs:element>
   </xs:sequence>
  </xs:complexType>
 </xs:element>
 
</xs:schema>