Validace komponovaných dokumentů

 • dokument se skládá z několika různých sad značek

 • každá sada je ve vlastním jmenném prostoru (např. XHTML a SVG)

 • NVDL (Namespace-based Validation Dispatching Language) – jazyk pro tvorbu meta-schémat popisujících validaci komponovaných dokumentů

<rules xmlns="http://purl.oclc.org/dsdl/nvdl/ns/structure/1.0">
 <namespace ns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <validate schema="xhtml.xsd"/>
 </namespace>
 <namespace ns="http://www.w3.org/2000/svg">
  <validate schema="svg.rng"/>
 </namespace>
</rules>