XSL

 • XSL = eXtensible Stylesheet Language

 • stylový jazyk speciálně vyvinutý pro XML

 • obsahuje dvě samostatné části – XSLT a FO

 • transformační jazyk XSLT

  • umožňuje popsat transformaci z XML do XML, HTML nebo čistého textu

 • formátovací objekty (FO)

  • abstraktní popis vzhledu dokumentu využívající bohatý formátovací slovník

  • interpretované FO se zobrazí na obrazovce, převedou do PDF, PS apod.