Úvod

  • XSL = formátovací objekty + XSLT

  • formátovací objekty:

    • abstraktní popis vzhledu dokumentu (rozvržení stránek + objekty na stránce)

    • XML syntaxe

  • FO objekty definují vzhled vysázeného dokumentu podobně jako HTML popisuje zobrazení stránky v prohlížeči

  • FO obvykle nepíšeme přímo, ale pomocí XSLT stylu je automaticky vytvoříme z XML dokumentu

  • pro jeden dokument můžeme mít několik stylů (HTML, FO, apod.)