Ukázkový dokument s FO

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fo:root xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">
  <fo:layout-master-set>
   <fo:simple-page-master margin-bottom="0.5cm" 
               margin-left="0.5cm" 
               margin-right="0.5cm" 
               margin-top="0.5cm" 
               page-width="9cm" 
               page-height="5cm" 
               master-name="my-master">
     <fo:region-body/>
   </fo:simple-page-master>
  </fo:layout-master-set>
  <fo:page-sequence master-reference="my-master">
   <fo:flow flow-name="xsl-region-body" 
        font-family="Times New Roman" 
        font-size="8pt">
     <fo:block>
      <fo:float float="right">
        <fo:block margin-left="6pt" margin-bottom="2pt">
         <fo:external-graphic src="url(kosek.jpg)" content-width="2cm"/>
        </fo:block>
      </fo:float>
      <fo:block font-family="Helvetica" 
           font-size="200%" 
           font-weight="bold">Jirka Kosek</fo:block>
      <fo:block> e-mail: jirka@kosek.cz</fo:block>
      <fo:block space-before="6pt" font-style="italic" 
           text-align="justify" language="cs"
           hyphenate="true">Je to úplný <fo:inline color="red" font-weight="bold">magor do
        XML</fo:inline>. Už mu z toho asi hráblo, pořád brblá něco o XSLT a XML schématech.
        Ale jinak je <fo:inline color="red" font-weight="bold">převážně neškodný</fo:inline>.
        Napíšeme ještě něco, aby textu bylo více. Ještě více než více. Až ho bude úplně
        nejvíce. Více než nejvíce. Pořád málo. Tak ještě přidáme. Ať má dost. A to by bylo,
        abysedlouhéslovonerozdělilozvláštěkdyž hoprotáhnemeopravduhodně.</fo:block>
     </fo:block>
   </fo:flow>
  </fo:page-sequence>
</fo:root>
 • spuštění převodu z FO do PDF

  xep -fo vizitka.fo