Transformace do FO pomoc XSLT stylu

Příklad 1. Zdrojový XML dokument – vizitka.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<osoba>
 <jmeno>Jirka Kosek</jmeno>
 <email>jirka@kosek.cz</email>
 <foto>kosek.jpg</foto>
 <poznamka>Je to úplný <dulezite>magor do
  XML</dulezite>. Už mu z toho asi hráblo, pořád brblá
  něco o XSLT a XML schématech. Ale jinak je
  <dulezite>převážně neškodný</dulezite>. Napíšeme ještě
  něco, aby textu bylo více. Ještě více než více. Až ho
  bude úplně nejvíce. Více než nejvíce. Pořád málo. Tak
  ještě přidáme. Ať má dost. A to by bylo,
  abysedlouhéslovonerozdělilozvláštěkdyž
  hoprotáhnemeopravduhodně.</poznamka>
</osoba>

Příklad 2. XSLT styl pro generování FO – vizitka.xsl

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
        xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format"
        version="1.0">

<xsl:template match="/">
 <fo:root>
  <fo:layout-master-set>
   <fo:simple-page-master margin-bottom="0.5cm" 
               margin-left="0.5cm" 
               margin-right="0.5cm" 
               margin-top="0.5cm"
               page-width="9cm" 
               page-height="5cm"
               master-name="my-master">
    <fo:region-body/>
   </fo:simple-page-master>
  </fo:layout-master-set>
  <fo:page-sequence master-reference="my-master">
   <fo:flow flow-name="xsl-region-body" 
        font-family="Times New Roman"
        font-size="8pt">
    <fo:block>
     <fo:float float="right">
      <fo:block margin-left="6pt" margin-bottom="2pt">
       <fo:external-graphic src="url({osoba/foto})" 
                  content-width="2cm"/>
      </fo:block>
     </fo:float>
     <xsl:apply-templates/>
    </fo:block>
   </fo:flow>
  </fo:page-sequence>
 </fo:root>
</xsl:template>

<xsl:template match="jmeno">
 <fo:block font-family="Helvetica"
      font-size="200%"
      font-weight="bold">
  <xsl:apply-templates/>
 </fo:block>
</xsl:template>

<xsl:template match="email">
 <fo:block>
  e-mail:
  <xsl:apply-templates/>
 </fo:block>
</xsl:template>

<xsl:template match="foto">
 <!-- Již jsme zpracovali, teď ignorujeme -->
</xsl:template>

<xsl:template match="poznamka">
 <fo:block space-before="6pt" font-style="italic" 
      text-align="justify" language="cs" 
      hyphenate="true">
  <xsl:apply-templates/>
 </fo:block>
</xsl:template>

<xsl:template match="dulezite">
 <fo:inline color="red" font-weight="bold">
  <xsl:apply-templates/>
 </fo:inline>
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

 • spuštění převodu z XML do PDF přes FO

  saxon -o vizitka.fo vizitka.xml vizitka.xsl
  xep -fo vizitka.fo
 • nebo v jednom kroku

  xep -xml vizitka.xml -xsl vizitka.xsl