Nejdůležitější formátovací objekty

block

Objekt odpovídá blokovým elementům, které známe z kaskádových stylů. Typicky se používá se pro odstavce, nadpisy apod.

external-graphic

Objekt zastupuje obrázek, který je uložen mimo výsledný dokument formátovacích objektů. Obvykle je obrázek uložen v externím souboru (např. GIF, JPEG, PNG, EPS apod.).

float

Plovoucí objekt – umístí se na vhodné místo stránky. Obvykle se používá pro obrázky a tabulky případně pro sazbu poznámek vedle textu (marginálií).

footnote, footnote-body

Objekty se používají pro poznámky pod čarou.

inline

Formátovací objekt nezpůsobující vznik nového odstavce. Používá se například pro změny druhu písma uvnitř odstavce.

leader

Objekt se používá pro čáry nebo opakované znaky (nejčastěji tečky), které mají vyplnit daný prostor. Používá se například v obsahu pro oddělení názvu kapitoly od čísla strany.

list-block, list-item, list-item-body, list-item-label

Objekty se používají pro seznamy.

basic-link

Umožňuje do výsledného dokumentu zařadit odkazy.

table, table-*

Několik objektů, které umožňují vytváření tabulek.

marker, retrieve-marker

Objekty umožňují vytváření záhlaví a zápatí, které obsahují proměnlivé texty – např. názvy kapitol a podkapitol.

page-number, pagenumber-citation

Objekty umožňují generování čísla stránky a čísla stránky s určitým objektem.

wrapper

Objekt se používá v případech, kdy je potřeba pro několik objektů nastavit společné vlastnosti.