Nejpoužívanější vlastnosti pro formátování textu

font-family

Použitá rodina písma. Může být uvedeno více hodnot oddělených čárkou. V případě, že nějaké atypické písmenko není v prvním písmu, použije se další se seznamu. Pro toto šikovné chování je potřeba nastavit vlastnost font-selection-strategy na hodnotu character-by-character.

font-size

Velikost písma. Může být zadána relativně i absolutně. Například: 12pt, 150%, small, smaller.

font-style

Normální (normal) písmo nebo kurzíva (italic).

font-weight

Tloušťka písma – normal/bold.

color

Barva textu.

background-color

Barva pozadí.