Nejpoužívanější vlastnosti pro fo:block

text-align

Zarovnání odstavce – start/end/center/justify.

text-align-last

Zarovnání poslední řádky odstavce

text-indent

Velikost odstavcové zarážky.

space-before

Mezera před odstavcem.

space-after

Mezera za odstavcem.

keep-together

Zakázání stránkového zlomu odstavce (resp. objektu, na kterém je použito). Zákaz zlomu se provede pomocí keep-together="always".

keep-with-next

Zakázání zlomu mezi odstavcem a následujícím blokem.

break-before

Zalomení stránky před odstavcem. break-before="page".

break-after

Zalomení stránky za odstavcem. break-after="page".