Seznamy

Příklad 3. Ukázka seznamu s odrážkami

<fo:list-block provisional-distance-between-starts="1em">
 <fo:list-item>
  <fo:list-item-label end-indent="label-end()">
   <fo:block>&#x2022;</fo:block>
  </fo:list-item-label>
  <fo:list-item-body start-indent="body-start()">
   <fo:block>První položka seznamu</fo:block>
  </fo:list-item-body>
 </fo:list-item>
 <fo:list-item>
  <fo:list-item-label end-indent="label-end()">
   <fo:block>&#x2022;</fo:block>
  </fo:list-item-label>
  <fo:list-item-body start-indent="body-start()">
   <fo:block>Druhá položka seznamu</fo:block>
  </fo:list-item-body>
 </fo:list-item>
</fo:list-block>

Nejpoužívanější vlastnosti

provisional-distance-between-starts

Místo vyhrazené pro odrážku. Musí být nastaveno u fo:list-block.

start-indent

Odsazení těla seznamu. Zase by mělo být nastaveno všude. Tělo položky seznamu by mělo používat hodnotu body-start().

end-indent

Odsazení návěstí zprava. Typicky se používá hodnota label-end().