Poznámky pod čarou

Příklad 7. Ukázka poznámky pod čarou

<fo:footnote>
 <fo:inline font-size="70%" 
       baseline-shift="super">1</fo:inline>
 <fo:footnote-body>
  <fo:block>
   <fo:inline font-size="70%" 
         baseline-shift="super">1</fo:inline>
   Text poznámky
  </fo:block>
 </fo:footnote-body>
</fo:footnote>