Výplně

Příklad 9. Ukázka výplně

<fo:block text-align-last="justify">
  Úvod
  <fo:leader leader-pattern="dots"/>
  1
</fo:block>

Nejpoužívanější vlastnosti:

leader-pattern

Druh výplně (dots, space, rule, use-content).

leader-length

Délka výplně.

rule-style

Druh výplně, pokud se používá čára (dotted, dashed, solid, double, groove, ridge).

rule-thickness

Síla čáry.