Jazyk XSLT

 • jedna z částí jazyka XSL (eXtensible Stylesheet Language)

  • jazyk XSL má dvě části – transformační (XSLT) a formátovací objekty (XSL-FO)

  • XSL realizuje jeden ze základních principů XML – oddělení obsahu od vzhledu

  • pro jedny data (XML) můžeme mít mnoho pohledů (stylů)

  • jeden styl můžeme použít pro jednotné zpracování mnoha dokumentů XML, pokud mají podobnou strukturu (vyhovují společnému XML schématu)

 • XSLT umožňuje popsat transformaci z XML do XML, HTML, XHTML nebo čistého textu

 • XSLT je vyvíjen a standardizován na půdě konsoricia W3C

 • existují verze 1.0 (1999) a 2.0 (2007), připravuje se verze 3.0

 • využití

  • prezentace informací v několika formátech (HTML, PDF, WML)

  • konverze XML zpráv používající odlišné schéma

  • obecná manipulace s XML