Ukázka transformace

Příklad 1. clanek.xsl

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
        xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

 <!-- Výstup bude do HTML v kódování utf-8 -->
 <xsl:output indent="yes" method="html" encoding="utf-8"/> 

 <!-- Zpracování celého dokumentu, kořenový element vygeneruje
    kostru HTML dokumentu -->
 <xsl:template match="/">
  <html>
   <head>
    <title><xsl:value-of select="/clanek/zahlavi/autor"/>: 
        <xsl:value-of select="/clanek/zahlavi/nazev"/></title>
    <style type="text/css">
     .zahlavi { text-align: center;
           border: solid 2px red;
           background-color: #F0E0E0; 
           padding: 1em; }
     .rubrika { font-size: xx-small;
           float: right; }
    </style>
   </head>
   <body>
    <xsl:apply-templates/>
   </body>
  </html>
 </xsl:template>

 <xsl:template match="zahlavi">
  <div class="zahlavi">
   <xsl:apply-templates/>
  </div>
 </xsl:template>
 
 <xsl:template match="rubrika">
  <p class="rubrika">
   Rubrika: <b><xsl:apply-templates/></b>
  </p>
 </xsl:template>

 <xsl:template match="nazev">
  <h1 align="center"><xsl:apply-templates/></h1>
 </xsl:template>

 <xsl:template match="autor">
  <p align="center"><i><xsl:apply-templates/></i></p>
 </xsl:template>

 <xsl:template match="perex">
  <p><i><xsl:apply-templates/></i></p>
 </xsl:template>

 <xsl:template match="para">
  <p><xsl:apply-templates/></p>
 </xsl:template>

 <xsl:template match="em">
  <i><xsl:apply-templates/></i>
 </xsl:template>

</xsl:stylesheet>