Provedení transformace

 • prohlížeče podporují instrukci <?xml-stylesheet …?>

  • zatím je podporováno jen XSLT 1.0

 • ruční spuštění transformace

  • řádkové utility, XML editory, …

   např. Saxon:

   $ java -jar saxon9he.jar -s:vstup.xml -xsl:styl.xsl -o:výstup
   $ Transform -s:vstup.xml -xsl:styl.xsl -o:výstup
 • automatická transformace XML na webovém serveru podle typu klienta/požadavku

 • programové provedení transformace z aplikace