Základní principy

 • styl/transformace obsahuje šablony, které určují, jak se budou jednotlivé části vstupního dokumentu převádět

 • části dokumentu jsou v šablonách vybírány pomocí jazyka XPath

 • kromě výkonného mechanismu šablon lze používat podmínky, cykly, proměnné, funkce, řazení části XML dokumentu, …

 • pro zápis podmínek a všech dalších výrazů se používá jazyk XPath

 • styl je sám o sobě XML dokumentem, který obsahuje dva druhy značek

  • instrukce pro XSLT procesor

  • značky výstupního formátu (HTML, XSL-FO, XML)

  • k odlišení se používají jmenné prostory